top

Menu  Vytlačiť

Vážení návštevníci a priaznivci regionálnej histórie,

v snahe obohatiť dokumentačný fond múzea obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie fotografií, resp. iného materiálu, ktorý tematicky súvisí s 1. svetovou vojnou a dotýka sa obyvateľov pochádzajúcich z nášho regiónu. Do múzea prinesené fotografie a ďalšie dokumenty pracovníci múzea oskenujú, a následne Vám ich vrátia.

Ďakujeme za spoluprácu, ktorou aj Vy prispejete k zachovaniu časti našej histórie pre ďalšie generácie.

 
Aktuálne podujatia Vytlačiť

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Vianoce s vôňou byliniek

  • 3.11. – 31.12.2014

Podujatie adresované najmä deťom materských škôl a žiakom základných škôl je zamerané na rozšírenie poznatkov o liečivých bylinkách a rastlinách, ktoré sa spájajú s Vianocami. Poukazuje na rozmanité účinky liečivých rastlín na ľudský organizmus a približuje možnosti uplatnenia rôznych byliniek a ďalších prírodnín pri výrobe predmetov spríjemňujúcich atmosféru vianočných sviatkov.

Výstava Osudné výstrely

  • potrvá do 5.1.2015

Osudné výstrely Gavrila Principa z 28. júna 1914, ktoré mali za následok úmrtie následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie Chotkovej, odštartovali sled udalostí spejúcich k vypuknutiu prvej svetovej vojny. Boje prebiehali v mnohých krajinách Európy, Ázie a Afrika a zapojilo sa do nich aj okolo 400 000 Slovákov. Spočiatku rukovali do rakúsko-uhorskej armády, neskôr sa stali príslušníkmi legionárskych jednotiek pôsobiacich v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Ich bojové zásluhy veľkou mierou prispeli k celosvetovému uznaniu novovzniknutého štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky.

Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom ( č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom