top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Výstava Vajíčko maľované, kvietočkami cifrované ...

  • 3.3.2015 – 2.4.2015

Výstava prezentuje kraslice zo zbierky Ľudmily Bátorovej z Veľkej Lehôtky a z 5. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výrobcov kraslíc organizovanej OZ Vidiecky parlament na Slovensku pod názvom Vandrovalo vajce. Vystavené kraslice dopĺňajú rôzne druhy vyšívaných bytových textílií, ktoré zapožičali členky ZO ÚŽS z Kuzmíc, Krnče a Topoľčian.

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Usilovné včeličky

  • 4.3.2015 - 2.5.2015

Podujatie podáva zrozumiteľným spôsobom zaujímavé fakty zo života včiel. Návštevníci sa dozvedia, prečo má tento mierumilovný chlpatý hmyz veľký význam nielen vo svete rastlín a živočíchov, ale aj pre nás ľudí. Zároveň získajú odpovede na mnohé otázky z problematiky u nás pomerne rozšíreného včelárstva. Zámerom podujatia je prispieť k rozvoju ich vnímania a chápania prírody, keďže včely sú neoddeliteľnou súčasťou ekosystému, mimoriadne závislou od kvality životného prostredia, a výnimočným bioindikátorom jeho nepriaznivých zmien. V rámci prezentácie sú nainštalované rôzne predmety súvisiace s včelárstvom ( úle, včelárske pomôcky, odborná literatúra ...).

Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom