top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

 

Výstava Korene

  • potrvá do 11.2.2016

Kalendárium výstav v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch otvára zaujímavá výstava pod názvom Korene, ktorá približuje práce z autorskej dielne Petra Hoffmanna. Jeho výtvarná tvorba je silne ovplyvnená slovanskými koreňmi a prírodou, ku ktorej má blízky citový vzťah. Autor vnáša do svojich diel vlastné vnútorné pocity, ale zároveň ponecháva aj priestor pre vnímavé duše obdivovateľov jeho umeleckých prác.


Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou RYTIERSKE HRY

  • potrvá do 15.3.2016

Poučno-zábavnú exkurziu do minulosti vojenstva, do sveta bojovníkov, rytierov, pážat a princezien ponúka prezentačné podujatie s tvorivou dielňou s názvom „Rytierske hry“. Podujatie sa člení na dve časti. V prvej teoretickej časti sa návštevníci pútavým spôsobom oboznámia so základnými historickými faktami, napr. čo znamenalo byť rytierom, aké predpoklady a vlastnosti musel spĺňať, akú úlohu zohrávali rytieri v stredovekej spoločnosti, aké stopy po nich zostali, atď.


Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom