top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou SVET DINOSAUROV

  • 13.5. – 15.8.2014

Dominantné postavenie dinosaurov na Zemi trvalo 160 miliónov rokov. Poslední dinosaury vyhynuli pred 65 miliónmi rokov. V súvislosti s nimi si kladieme mnoho otázok. Odkiaľ pochádzali? Ako vyzerali? Kráčali aj po území Slovenska? Čo bolo príčinou ich vyhynutia?

Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavé informácie nielen o dinosauroch, ale aj o období, v ktorom žili, o druhohorách, vám prinesie návšteva podujatia Svet dinosaurov. Získané poznatky, ktoré získate prostredníctvom sprievodného slova a prezentácie môžete využiť pri vedomostných a tvorivých aktivitách, ktoré tvoria súčasť podujatia. Na tému sveta dinosaurov sú pripravené rozmanité spoločenské hry, nápadité pracovné listy, riešenia zaujímavých tajničiek. Modely zvolených dinosaurov si môžete vymodelovať, nakresliť či zhotoviť pomocou skladania papiera technikou origami. Celkovú atmosféru podujatia dotvára aj premietanie videofilmov obsahovo zameraných na danú tému.

Podujatie je sprístupnené v priestoroch múzea v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. V prípade záujmu kolektívnu návštevu podujatia je potrebné vopred dohodnúť na č. tel. 038/5323253 alebo na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Výstava CASTRUM NOVUM ANNO 1663 / Po stopách Turkov

  • 16.5. – 30.8.2014

Putovná výstava, ktorá vznikla v autorskej dielni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, je do konca augusta tohto roku sprístupnená aj pre obyvateľov a návštevníkov mesta Topoľčany v priestoroch Tribečského múzea na Krušovskej ul. č. 295/1.

Prehliadkou výstavy návštevník získa zaujímavé poznatky o roku 1663, kedy boli tureckým vojskom dobyté Nové Zámky. Dobovú atmosféru obdobia tureckých nájazdov na územie dnešného Slovenska priblížia panely so sprievodným textom, vystavené originály predmetov, rekonštrukcie dobového odevu, makety a ďalšie tematické exponáty.

Prázdninové podujatie Leto v múzeu II. – Program „Výskumníci“

  • 1.7. – 22.8.2014

Podujatie je určené pre vás, prázdninujúcich školákov. Počas prechádzky múzeom sa zahráte na výskumníkov. Budete objavovať a skúmať zaujímavosti z rôznorodých oblastí prírody, zo života dinosaurov a z čias tureckých nájazdov na naše územie. Získané poznatky uplatníte pri riešení zadaných úloh.

Termín kolektívnej návštevy podujatia je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 038/5323253 alebo na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Vstupné: 1,- €.

Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom ( č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom