top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Výstava Minerály Slovenska a Čiech

  • 15.5. – 13.8.2015

Prezentácia minerálov zo známych i menej známych lokalít Slovenska a Čiech, doplnená početnými fotografiami a ilustráciami. Súčasť výstavy tvoria aj unikáty minerálov , ktoré boli prvýkrát popísané z územia Slovenska. Výstava je zapožičaná zo Západoslovenského múzea v Trnave.


Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Tisícročie keramiky

  • 6.5. – 24.7.2015

Tribečské múzeum pozýva žiakov materských a základných škôl na netradičné podujatie. Čaká vás prechádzka históriou vzniku a vývoja keramiky, ktorá vám odpovie na mnohé otázky. Zaujímavé informácie doplnia ukážky nádob zo zbierkového fondu, pochádzajúce z rôznych historických období. Pripravené sú pre vás aj kópie archeologických exponátov, ktoré môžete vziať do ruky a zblízka sa oboznámiť s ich tvarom a výzdobou.


Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom