top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Výstava Ide Ťurek so svým vojskom ...

  • potrvá do 13.11.2016

V súčasnosti v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch nainštalovaná výstava vznikla v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi pri príležitosti 490. výročia bitky pri Moháči. Víťazstvo Turkov nad vojskom vedeným mladým uhorským kráľom Ľudovítom II. Jagelovským malo vážne následky pre ďalší vývin Uhorska. Osmanské vojská sa počas výpravy na Viedeň koncom roka 1530 dostali na územie dnešného Slovenska. Vyplienených a zničených bolo mnoho obcí v povodí Váhu a Nitry, ochránené zostali iba opevnené mestá a hrady. Okupácia Uhorska trvala až do roku 1683, kedy boli turecké vojská pri Viedni porazené a postupne sa začali sťahovať z obsadených území.

Výstava Avari a Slovania na sever od Dunaja


Hlavní organizátori, Podunajské múzeum v  Komárne, Tribečské múzeum v Topoľčanoch a  SNM - Múzeá v Martine, v spolupráci s ďalšími organizáciami pripravili putovnú výstavu, približujúcu etnogenézu slovanského a  avarského etnika. V jedenástich tematických celkoch návštevník výstavy má možnosť oboznámiť sa s osobitými prejavmi materiálnej a duchovnej kultúry oboch etník na našom území.

Interaktívne podujatie Svet prírody

  • 26.9.2016 - 7.10.2016

Milí školáci, ak vás zaujíma záhadný svet prírody okolo nás, prijmite naše pozvanie na interaktívne podujatie Svet prírody. Dozviete sa mnohé zaujímavé fakty o prírodnom prostredí, ktoré skrýva nejedno tajomstvo. Vyskúšate si svoju kreativitu a zručnosť pri tvorbe zvieratiek, kvetov a ďalších predmetov z rôznych prírodných materiálov.

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Mandaly úrody

  • potrvá do 28.10.2016

Podujatie adresované najmä deťom materských škôl a žiakom základných škôl približuje význam kultúrnych rastlín, ktoré slúžia ako zdroj výživy ľudí a zvierat alebo surovina pre spracovateľský priemysel. Informatívne panely a ukážky hospodárskych plodín a z nich pripravené produkty predstavia nielen najrozšírenejšie, ale aj menej známe pestované úžitkové druhy. Vzdelávacia časť podujatia objasňuje, čo je mandala, odkiaľ pochádza a načo sa v súčasnej dobe využíva.


Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom