top

Menu  Vytlačiť

Vážení návštevníci a priaznivci regionálnej histórie,

v snahe obohatiť dokumentačný fond múzea obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie fotografií, resp. iného materiálu, ktorý tematicky súvisí s 1. svetovou vojnou a dotýka sa obyvateľov pochádzajúcich z nášho regiónu. Do múzea prinesené fotografie a ďalšie dokumenty pracovníci múzea oskenujú, a následne Vám ich vrátia.

Ďakujeme za spoluprácu, ktorou aj Vy prispejete k zachovaniu časti našej histórie pre ďalšie generácie.

 
Aktuálne podujatia Vytlačiť

Výstava Slovenský ľudový odev v miniatúrach

  • 15.1.2015 - 25.2.2015

Výstavnú činnosť v roku 2015 Tribečské múzeum v Topoľčanoch začalo sprístupnením výstavy tematicky zameranej na prezentáciu tradičného odievania obyvateľov vidieka. Kroje pochádzajúce z rôznych regiónov a lokalít Slovenska na múzejnom móle predvádzajú netradičné manekýnky - malé bábiky „barbiny“. Na výstave je nainštalovaných 72 bábik oblečených do miniatúr ženského a mužského ľudového odevu noseného na rozmanité príležitosti. Zastúpené sú rôzne lokality Slovenska, napr. Važec, Myjava, Krakovany, Ždiar, ale nechýbajú ani kroje z topoľčianskeho regiónu

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Nie je kameň ako kameň

  • 12.1.2015 - 27.2.2015

Podujatie adresované deťom materských škôl a žiakom základných škôl je zamerané na rozšírenie poznatkov o základných stavebných jednotkách zemskej kôry - mineráloch a horninách. Prostredníctvom petrologického a mineralogického fondu múzea poukazuje na rôznorodosť a pestrosť zloženia zemskej kôry. Účastníci sa zoznámia so zástupcami vyvretých, sedimentárnych a premenených hornín i s najznámejšími minerálmi patriacimi k jednotlivým triedam mineralogického systému.

Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom