top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Výstava Antropocenózy – človekom ovplyvnená príroda

  • 1.4. – 14.5.2016

Roky 2011 až 2020 sú vyhlásené OSN za dekádu biodiverzity, ktorá predstavuje rozmanitosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Neznamená iba rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov, ale aj rozmanitosť vodných a suchozemských ekosystémov, tak prírodných ako aj antropogénnych.


Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Od remesla k výrobku

  • 11.4. – 17.5.2016

Pracovníci Tribečského múzea v Topoľčanoch pripravili ďalšie zaujímavé náučné podujatie spojené s tvorivými aktivitami „ Od remesla k výrobku“ cielene zamerané na školskú mládež. V úvode sa návštevníci podujatia dozvedia podstatné informácie z histórie vzniku remesiel a organizácie cechového systému. Prostredníctvom sprievodného slova a ukážok pracovného náradia a remeselníckych výrobkov sa podrobnejšie oboznámia s niektorými remeslami, napr. kováčstvom, garbiarstvom, tesárstvom.


Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom