top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Výstava Príbeh fajky

  • 4.11. – 31.12.2015

Tohtoročné kalendárium výstav v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch končí zaujímavou výstavou pripravenou v spolupráci s Klubom historických fajok v Nitre. Výstava prostredníctvom sprievodného textu a exponátov získaných členmi klubu približuje históriu výroby a používania fajky, ako aj spoločenské postavenie jej používateľov. Fajky sú prezentované ako predmety s významnou výpovednou hodnotou o výrobných technikách, použitých materiáloch a výtvarnom spracovaní. Sú dôkazom zručnosti starých majstrov fajkárov a svedectvom o dnes už zaniknutých súvisiacich remeslách.

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Večerníčkovo

  • 4.11. – 31.12.2015

Návštevníkom mladších vekových kategórií Tribečské múzeum v Topoľčanoch ponúka prezentačné podujatie spojené s tvorivou dielňou, tematicky zamerané na rozprávkových hrdinov známych z televíznych večerníčkov. Každý sa rád stretne s postavičkami z rozprávok Krtko, Macko Uško, Bob a Bobek - králiky z klobúka, Maxipes Fik, No počkaj, Pásli ovce valasi, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Pa a Pi - návštevníci z mačacej planéty. Večerníčková rozprávka mala kedysi aj symbolický význam – pre deti znamenala koniec dňa a čas ísť do postieľok. Mnohé večerníčky nám prirástli k srdcu natoľko, že na ne s nostalgiou spomíname aj v dospelom veku.


Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom