top

MenuProjekty Vytlačiť

PODPORA PROJEKTOV Z VEREJNÝCH ZDROJOV,
ktoré boli realizované Tribečským múzeom v Topoľčanoch v rokoch:

2013

 1. Revitalizácia elektronickej zabezpečovacej signalizácie (1. etapa), MK SR 1 900,- €
 2. Postery „Prírodné krásy stredného Ponitria“, MK SR 800,- €
 3. Kultúrne poukazy, MK SR 202,- €

2014

 1. Inštalácia elektronickej zabezpečovacej signalizácie (2. etapa), MK SR 1 600,- €
 2. Revitalizácia elektronického požiarneho systému, MK SR 7 000,- €
 3. Účelový úložný mobiliár do depozitárov (1. etapa), MK SR 22 000,- €
 4. Revitalizácia počítačovej techniky, MK SR 2 500,- €
 5. Kultúrne poukazy, MK SR 738,- €

2015

 1. Kamerový systém ochrany objektu múzea, MK SR 11 400,- €
 2. Účelový úložný mobiliár do depozitárov (2. etapa), MK SR 22 800,- €
 3. Postery „Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria“, MK SR 900,- €
 4. Kultúrne poukazy, MK SR 283,- €

2016

 1. Stretneme sa v múzeu – aktivity pre deti so zdravotným postihnutím, MK SR 1 000,- €
 2. Technické meracie a odvlhčovacie zariadenia, FPU 2 000,- €
 3. Kultúrne poukazy, MK SR 400,- €

2017

 1. Dvere múzea dokorán – aktivity pre dospelých so zdravotným postihnutím, MK SR 1000,- €
 2. Kultúrne poukazy, MK SR 640,- €
 3. Akvizícia rýb do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch, FPU 2600,- €
 4. Odborná literatúra – dôležitý zdroj informácií, FPU 1500,- €

2018

 1. Stretneme sa v múzeu II – aktivity pre deti so zdravotným postihnutím, MK SR 1500,- €
 2. Kultúrne poukazy, MK SR 405,- €
 3. Akvizícia rýb do zbierkového fondu TM, 2. etapa, FPU 1900,- €
 4. Odborná literatúra – prameň poznania, FPU 1000,- €
 5. Chránená príroda okresu Topoľčany – populárno-náučná publikácia, FPU 2000,-€

2019

 1. Dvere múzea dokorán II – aktivity pre dospelých s rôznym zdravotným postihnutím, MK SR 1000,- €
 2. Kultúrne poukazy, MK SR 997,- €
 3. Akvizície do zbierkového fondu zoológie, FPU 6000,- €
 4. Akvizície do fondu múzejnej knižnice, FPU 1000,- €
 5. Inštalácia kamerového systému do depozitára, FPU 5400,-€

Projekty finančne podporené z verejných zdrojov Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Fondom na podporu umenia (FPU) boli spolufinancované (okrem projektu Kultúrne poukazy) Nitrianskym samosprávnym krajom, zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch, vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom