top

MenuSkameneliny sveta Vytlačiť
  • 9.3.2020 – 16.5.2020

Výstava pripravená v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave predstavuje návštevníkom okolo 150 exponátov zameraných na všetky obdobia geologického vývoja Zeme. Doplnená je rekonštrukciami a fotografiami. Približuje fosílie (skameneliny) ako zvyšky živočíchov a rastlín z minulých geologických období, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Skameneliny dokumentujú zmenu foriem a tým i vývoj organizmov na Zemi. Zároveň poukazujú na vývoj Zeme za viac ako 600 miliónov rokov. Poskytujú množstvo dokladov, ktoré svedčia o nesmiernej pestrosti niekdajších foriem života. Vplyvom geologických procesov sa zmenil vzhľad celej zeme, hlavne rozmiestnenie pevnín a oceánov. Vplyvom klimatických zmien sa menila pestrosť fauny a flóry. Svedčia o tom mnohé morské skameneliny, najmä ulitníky, žraločie zuby, ježovky, koraly, v jazerách ílovité sedimenty so zvyškami rastlín a rýb, zo súše zvyšky mamutov a srstnatých nosorožcov prezentovaných na výstave. Podujatie je spojené s predajom fosílií a minerálov z celého sveta.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom