top

MenuTvorivé dielne
Rozmanitý svet zvierat Vytlačiť
  • 6.3.– 7.5.2020

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou, ktoré je určené pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, netradičným spôsobom priblíži biodiverzitu živočíšnej ríše. Prostredníctvom dermoplastických preparátov a farebných fotografií predstaví rozmanitosť jednotlivých druhov živočíchov a upozorní na ich charakteristické znaky a spôsob, akým sa prispôsobujú prostrediu, v ktorom žijú. Prezentované sú rozličné druhy stavovcov, predovšetkým ryby a vtáky, ktoré boli získané z dotácie Fondu na podporu umenia v rámci projektu „Akvizícia do zbierkového fondu zoológie“. Podujatie je spojené s tvorivými činnosťami, pri ktorých si návštevníci precvičia manuálnu zručnosť a šikovnosť. Pripravené je vyrábanie zvierat z drôtikov, štipcov, papiera a rôznych iných materiálov. Vedomosti získané v prezentačnej časti podujatia si môžu overiť pri riešení rôznych úloh vedomostného charakteru, ako sú tajničky, rébusy a kvízy zamerané na zaujímavé fakty zo sveta živočíchov.

 


Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom