top

MenuKalendárium podujatí Vytlačiť

Kalendárium podujatí  1. polrok 2020

 

 

 

VÝSTAVY

Voda – nenahraditeľný priestor pre život – prezentácia viacerých typov vodných biotopov.

Termín: 20. 1. – 3. 3. 2020 

90 rokov slovenského hokeja – prezentácia histórie ľadového hokeja na Slovensku.           

Termín: 22. 1. – 27. 3. 2020  

Skameneliny sveta – prezentácia paleontologických nálezov fosílií.

Termín: 9. 3. – 16. 5. 2020 

Ľudia a poklady lužickej kultúry – prezentácia pamiatok z obdobia strednej doby bronzovej a staršej doby železnej.

Termín: 6. 4. – 5. 9. 2020 

Zem, miesto pre život – nespútané živly – prezentácia venovaná problematike aktuálnych klimatických zmien a ich vplyvu na našu planétu.

Termín: 21. 5. – 31. 8. 2020

 

EXPOZÍCIA

Príroda stredného Ponitria – prezentácia živej a neživej prírody stredného Ponitria.

PREZENTAČNÉ PODUJATIA S TVORIVÝMI DIELŇAMI

Paleolit – staršia doba kamenná – prezentácia spôsobu života a  kultúry paleolitických ľudí.

Termín: 14. 1. – 2. 3. 2020

Rozmanitý svet zvierat  – podujatie priblíži biodiverzitu živočíšnej ríše, rozmanitosť živočíchov. Termín: 6. 3. – 7. 5. 2020

Storočnica techniky – podujatie predstaví dôležité míľniky rozvoja techniky v 20. storočí.

Termín: 13. 5. – 11. 9. 2020

INTERAKTÍVNE PODUJATIA

Fašiangové smiechoty, 3. 2. – 26. 2. 2020 

Farebná Veľká noc, 16. 3. – 8. 4. 2020

Záhadná planéta, 16. 4. – 14. 5. 2020 

Ahoj, Topoľčany, 8. 6. – 26. 6. 2020

 

SEMINÁR

Príroda stredného Ponitria, apríl 2020

Z histórie vývoja techniky, máj 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom