top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Voda – nenahraditeľný priestor pre život

20.1. – 3.3.2020


Voda pokrýva skoro tri štvrtiny zemského povrchu. Nachádza sa v podzemí aj v ovzduší a je v neustálom kolobehu. V prírode je pre všetky organizmy nesmierne dôležitá, bez vody by život na Zemi neexistoval. Výstava predstavuje biotopy stojatých i tečúcich vôd ako miesta so širokou škálou rozličných druhov rastlín a  živočíchov, ktoré oživujú a spestrujú horské, podhorské i nížinné oblasti. Prezentuje spoločenstvá vodných organizmov typické pre rozličné sladkovodné habitaty a poukazuje na dôležitosť ich ochrany. Bohatý textový a fotografický materiál prináša informácie o kolobehu živín, potravných reťazcoch, ale predovšetkým o významných zástupcov flóry a fauny týchto biotopov. Výstava približuje vodu ako nenahraditeľnú zložku životného prostredia, poukazuje na jej silu pri vytváraní jaskynných priestorov a krasových javov, a tiež pri modelovaní reliéfu. Obyvateľov dávnych morí a oceánov predstavujú fosílne zvyšky bezstavovcov zastúpených trilobitmi, amonitmi, belemnitmi, lastúrnikmi a koralmi, ale aj stavovcov, ako sú napr. drsnokožce. Obraz o živote v súčasných stojatých i tečúcich vodách a v ich brehových porastoch vytvárajú nielen postery, ale aj zoologické preparáty doplnené voľne sušenými rastlinami. Návštevníci sa dozvedia množstvo informácií o rastlinných a živočíšnych spoločenstvách mokradí, jazier, rybníkov, vodných nádrží, potokov a riek. Z vystavených predmetov pozornosť upútajú najmä preparáty sladkovodných rýb z dielne renomovaného preparátora Milana Žiaka z Trnavy, ktoré boli do zbierok múzea nadobudnuté vďaka viacerým dotáciám Fondu na podporu umenia. V rámci posledného projektu „Akvizícia do zbierkového fondu zoológie“, realizovaného v roku 2019, bolo zakúpených 18 ks dermoplastických preparátov rýb. Dermoplastické preparáty vtákov, pochádzajúce z dielne fotografa a preparátora RNDr. Stanislava Harvančíka, doplnia informácie o ostatných zástupcoch fauny okolia vôd.


Paleolit – staršia doba kamenná

14. 1. – 2. 3. 2020


Pripravená tvorivá dielňa predstavuje obdobie paleolitu – staršej doby kamennej, najstaršej a najdlhšie trvajúcej etapy ľudských dejín. Je určená pre deti materských škôl a žiakov základných škôl. Prostredníctvom hovoreného slova, vhodných obrázkov a kulís oboznamuje s pôvodom človeka, so skladbou lovených zvierat a taktiež s výrobkami zhotovovanými predchodcami človeka. Pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im pomôžu spoznať tento dávny svet, ako modelovanie predmetov z hliny patriacich do tohto obdobia, kreslenie na materiál na ktorý kreslil pračlovek, alebo zmeranie si vedomostí prostredníctvom spoločenskej hry - Poznáš svet staršej doby kamennej?


90 rokov slovenského hokeja

22. 1. – 27. 3. 2020


Putovnú výstavu „90 rokov slovenského hokeja“ pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Výstava chronologicky zachytáva na deviatich veľkoplošných paneloch vývoj ľadového hokeja na Slovensku a najdôležitejšie úspechy slovenského hokeja. Autor textu je renomovaný historik ľadového hokeja Ján Holko. Okrem textovej časti však výstava návštevníkom ponúkne rad špičkových predmetov dokumentujúcich rozvoj a najvýznamnejšie úspechy slovenského hokeja. Nebudú chýbať olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží, športový výstroj a športová výzbroj osobností ľadového hokeja od najstarších čias po súčasnosť. Návštevníci môžu vidieť napríklad medailu a tanier za 2. miesto na majstrovstvách sveta 2012, medailu Jozefa Golonku zo ZOH roku 1968, takmer celú výstroj legendárneho brankára Vladimíra Dzurillu, hokejku Jána Lašáka z MS 2003 a pod. Tie pochádzajú zo zbierky Slovenského olympijského a športového múzea a časť z nich je zapožičaná zo súkromných zbierok.


Výstava

Tvorivá dielňa

Výstava Vianoce v 20. storočí


Výstava Z histórie policajných zložiek


Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 5 osôb, poplatok 1 € za osobu.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom